پایگاه خبری تحلیلی شستون 21 بهمن 1397 ساعت 10:36 http://shastoon.ir/interview/13492/رشد-پیوند-مغز-استخوان-کشور-۵۷درصد-موارد-کلیه-مرگ-مغزی -------------------------------------------------- معاون درمان وزارت بهداشت مطرح کرد؛ عنوان : رشد پیوند مغز استخوان در کشور/۵۷درصد موارد پیوند کلیه از مرگ مغزی -------------------------------------------------- معاون درمان وزارت بهداشت، به ارزیابی حوزه پیوند اعضا در کشور پرداخت و پیشرفت های درمانی در این عرصه را قابل توجه دانست. متن : به گزارش شستون؛ قاسم جان بابایی، در گفتگو با مهر، به پیشرفت های پزشکی کشور در حوزه پیوند اعضا اشاره کرد و گفت:افزایش تعداد بخش های پیوند عضو و راه اندازی بانک اطلاعات اهداکنندگان عضو و بیماران لیست انتظار و ترویج فرهنگ اهدای عضو در کشور، از جمله اقدامات وزارت بهداشت در حوزه پیوند اعضا بوده است. وی به افزایش تعداد موارد پیوند کلیه از اهداکنندگان مرگ مغزی و کاهش تعداد پیوند از اهداکنندگان زنده، اشاره کرد و افزود: این موضوع باعث شده تا حدودیماجرای خرید و فروش کلیه در کشور، از تب و تاب بیافتد. معاون درمان وزارت بهداشت، به افزایشتعداد بخش های دیالیز در کشور اشاره کرد و گفت: در این سال ها، شاهد افزایش آمار اهدای عضو از مرگ مغزی و همچنین، تعداد پیوند کبد، قلب و ریه در کشور بوده ایم. جان بابایی به تشریح موفقیت های درمانی در حوزه پیوند پرداخت و افزود: ترمیم ضایعات نخاعی و گسترش درمان های تخصصی و فوق تخصصی، پیوند اعضا و پزشکی هسته ایدر کشور از رشد مطلوبی برخوردار شده و در این زمینه پیشرفت های خوبی حاصل گردیده است. معاون درمان وزارت بهداشت به انجام ۱۷۶۹۴ مورد پیوند اعضا و مغز استخواندر کشور اشاره کرد و گفت: وجود ۱۷مرکز پیوند مغز استخوان در کشور، گسترش شبکه فراهم آوری پیوند عضو به ۲۴ مرکز، و کاهش آمارپیوند کلیه از افراد زنده، از جمله اقدامات وزارت بهداشت در این حوزه بوده است. جان بابایی با اشاره به انجام سالانه ۲۵۰۰ پیوند کلیه در کشور، تاکید کرد:۵۷ درصد موارد پیوند کلیهاز مرگ مغزی است. ضمن اینکهزمان انتظار بیماران برایپیوند کلیه به ۱۲ تا ۱۸ ماه کاهش یافته است. معاون درمان وزارت بهداشت، افزود: انجام سالانه ۸۰ مورد پیوند کبد و ۱۱۷ پیوند مورد قلب و رشد ۲۲تا ۱۰۰ درصدی پیوند مغز استخوان و اعضا، حکایت از این واقعیت دارد که توان علمی و تجربی کادر درمان کشور و دسترسی به تجهیزات مدرن، در این سال ها از رشد قابل قبولی برخوردار بوده است.